Powerday

Maskers af, contact maken

Jongeren kunnen jarenlang bij elkaar in de klas zitten, maar hoe goed kennen ze elkaar? Meestal heeft iedereen toch zijn eigen vertrouwde groepje. Bij een misverstand is het al snel ‘wij’ tegenover ‘zij’. En wat als een leerling zich anders voelt – of dat stempel krijgt – en helemaal nergens bij hoort? Op een Powerday leren alle leerlingen elkaar beter kennen. Maskers af!

Dit gaan we doen
De powerday is een grensverleggende methode om pesten tegen te gaan en wederzijds respect te stimuleren. Met zo’n 50 tot 100 bovenbouwleerlingen (en de docenten) doen we in uw aula of gymzaal een serie confronterende Powerschool-oefeningen. Een van de onderdelen is de ‘ik wel-ik niet oefening’ waarbij leerlingen moeten reageren op een statement, bijvoorbeeld ‘ik ben wel eens gepest door iemand hier in de groep’. Als leerlingen dit herkennen, steken ze over. Groepsspellen als deze worden afgewisseld met groepsgesprekken over vooroordelen en pesten. Op een Powerday werken altijd getrainde jongeren van de powerschool mee. Juist omdat ze heel dichtbij de leerlingen staan, heeft hun coaching extra zeggingskracht.

Dit levert het op
Vooral verrassend veel begrip voor elkaar. Voor het eerst durven leerlingen zich kwetsbaar op te stellen, en dat blijkt ineens dat ze helemaal niet de enige zijn. De leerlingen krijgen een completer beeld van elkaar en vooroordelen brokkelen af. Achter de pestkop of degene die gepest wordt, blijkt een heel verhaal te zitten. Als klas maak je met elkaar iets heel intens mee en dat verbindt. Leerlingen die de Powerday hebben meegemaakt durven elkaar in de klas beter aan te spreken en er zijn minder incidenten. En: zit je als leerling beter in je vel, dan doe je vaak ook beter je best op school.

Dit zeggen ze zelf:
“Hij is nu zo gemotiveerd en veel makkelijker aanspreekbaar (een docent over een van haar leerlingen)”
“Er wordt minder geoordeeld over elkaar. De sfeer in de klas is echt anders (een leerling)”
“We luisteren beter naar elkaar (een leerling)”
“Ik sta nu dichter bij de leerlingen (een docent)”

Voor wie is het?
De Powerday is voor  het voortgezet of beroepsonderwijs. Het programma is geschikt voor elk onderwijsniveau.

Praktische informatie
De Powerday duurt een hele dag. Interesse in een Powerday bij u op school?
Neem contact op met een van onze trainers:

Cynthia Goedhart
e-mail: [email protected] of tel: 076-530 91 37

of kijk op onze website: www.powerday.nl