RADAR

RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen  gelijke kansen biedt. RADAR verhindert en verhelpt gevallen en gevoelens van discriminatie, zoekt samenwerking en deelt kennis. Deskundigheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid en onpartijdigheid zijn daarbij kernwaarden.  Samen maken wij het verschil

RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie werkzaam in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Zuid-Holland-Zuid.

De meest voorkomende vormen zijn discriminatie op grond van huidkleur/afkomst, geslacht, seksuele gerichtheid, geloofs-/levensovertuiging, leeftijd en handicap. RADAR opereert in het gebied tussen de norm en de weerbarstige praktijk. In de praktijk kan namelijk iedereen tegen discriminatie aanlopen. Iedereen behoort immers in een bepaalde situatie weleens tot een minderheid. In die zin heeft iedereen belang bij voorkoming en bestrijding van discriminatie en uitsluiting.

RADAR ontplooit diverse activiteiten om gelijke behandeling te bevorderen en discriminatie tegen te gaan:

• Advies en ondersteuning bij klachten en meldingen van discriminatie
• Registratie en monitoring van klachten en meldingen
• Onderzoek, analyse en rapportage
• Beleidsbeinvloeding en advisering van instellingen en organisaties
• Voorlichting en training

meer informatie op radar.nl